Työn tekemistä eläkkeellä
joustavasti

Nextmile Work™ luo jouston työntekemisen jatkamiseksi eläkkeellä.

”Olisi hyvä, jos sekä työnteko että työssä jatkaminen eläkeiän saavuttamisen jälkeen olisi mallinnettu nykyistä joustavammin.” -konkarityöntekijä työuran loppuvaiheessa

Työn joustomahdollisuuksien puute eläkeiässä päättää liian usein motivoituneiden konkarityöntekijöiden osallisuuden työelämään.

Nextmile Work = työssä jatkaminen joustavasti eläkkeellä.

Nextmile Workin tehtävä on mahdollistaa motivoituneiden konkareiden työskentely eläkkeellä joustavilla malleilla.

Nextmile Work on työnantajan kumppani, joka ottaa eläkeajan työntekemisestä kiinnostuneet konkarit palveluun ja ylläpitää yrityksen omaa konkariosaajien poolia, josta työnantaja voi ostaa motivoituneen konkarin osaamista palveluna. Teemme urien jatkamisen työnantajalle helpoksi.

Palvelumme keskittyy eläkeajan joustavan työn mahdollistamiseen ja sitä kehitetään niiden työn vetovoimatekijöiden mukaan, jotka korostuvat uran konkarivaiheessa.

Nextmile Work™ työnantajalle

Työnantajan kanssa sovitaan konkarityöntekijöiden roolista ja työn luonteesta. Onko kyseessä projekti-, tunti- vai vuorotyö, tai jotain muuta. Palkkaus ja tarjottavat edut, sekä työhön tarvittavat työkalut jne.

Työnantajan kanssa sovitaan myös yhteistyön toimintatavasta, seurannasta ja raportoinnista.

Työnantajalle Nextmile Work tarjoaa helpon tavan jatkaa konkarityöntekijöiden osaamisen hyödyntämistä eläkkeeltä ostopalveluna.

Työnantaja voi viestiä avoimesti työuran jatkomahdollisuuksista, mikä helpottaa organisaatiossa eläköitymisestä puhumista, seuraaja ja hiljaisen tiedon siirron suunnittelua. Nextmile Work tuo selkeyttä työuran loppuvaiheeseen.

Nextmile Work™ konkarityöntekijälle

Palvelun orientaatiovalmennuksessa konkarityöntekijän kanssa käydään läpi ja sovitaan käytännön toimenpiteista, kuten työroolista ja toimintatavoista, sekä mielenkiinnosta ja motivaatiosta esim.kuinka usein työtä halutaan tehdä.

Käytännön asioista keskustellaan myös, että haluaako konkari laskuttaa oman työn (kevyt)yrittäjänä vai työsuhteessa. Mitä mahdollisuuksia yrittäjänä toimiminen tuo, esim.vakuutusten ja terveydenhuollon näkökulmasta.

Konkarityöntekijää ei jätetä kysymyksineen yksin, vaan meidät tavoittaa helposti ja autamme, jos herää kysymyksiä. Konkarilla on mahdollisuus osallistua myös virtuaaliseen konkariyhteisöön.

OTA YHTEYTTÄ

Nextmile Work on Nextmile Oy:n kehittämä ja ylläpitämä palvelu.